تبلیغات
پل سفید شهر یا؟ - آنچه را که اعضای پایبند به قانون شورای اسلامی شهرها باید بدانند(2)
 
پل سفید شهر یا؟
پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه بوده ، هست و خواهد بود
درباره وبلاگ


متولد 1344 محل تولد شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه استان مازندران فارغ التحصیل رشته مهندسی طراحی صنعتی-شاغل در جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه -عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر پل سفید.

مدیر وبلاگ : عبدالله خادمی
مطالب اخیر
نویسندگان

فصل پنجم

حضور شهردار و سایر مسئولین‌ ذیربط‌ درجلسات‌ شورا

ماده 43- مسئولین‌ عالی‌ رتبه‌ اجرایی‌ و قضایی‌، نمایندگان‌ حوزه‌ شوراها‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق‌ حضور در جلسات‌ علنی‌ شورا را دارند.


نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ طرح‌ها و لوایح‌ در شورا

 

 

 

 

 

 

ماده 44- لوایحی‌ كه‌ از طرف‌ شهرداری‌ به‌ شورا پیشنهاد می‌شود باید دارای‌ موضوع‌ و عنوان‌ مشخص‌ باشد، دلایل‌ لزوم‌ تهیه‌ و پیشنهاد آن‌ در مقدمه‌ لایحه‌ بطور وضوح‌ درج‌ شود، دارای‌ موادی‌ متناسب‌ با اصل‌ موضوع‌ و عنوان‌ لایحه‌ باشد و به‌ امضای‌ شخص‌ شهردار رسیده‌ باشد.

ماده 45- طرح‌، پیشنهادی‌ است‌ كه‌ با امضای‌ حداقل‌ سه‌ نفر از اعضای‌ شورا به‌ هیأت‌ رئیسه‌ داده‌ می‌شود و پس‌ از اعلام‌ وصول‌ و قرائت‌ عنوان‌ آن‌، توسط‌ رئیس‌ و یا منشی‌ درهمان‌ جلسه‌ به‌ كمیسیون‌ مربوطه‌ ارجاع‌ می‌شود.
تبصـره‌: طرح‌ها نباید با قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ كشور مغایرت‌ داشته‌ باشند.

ماده 46- اعضای‌ شورا و یا شهرداری‌ نمی‌توانند لایحه‌ و یا طرحی‌ را كه‌ بیش‌ از یك‌ ماده‌ دارد به‌ عنوان‌ ماده‌ واحده‌ پیشنهاد و تقاضای‌ تصویب‌ نمایند و درصورتی‌كه‌ طرح‌ یا لایحه‌ای‌ مشتمل‌ بر بیش‌ از یك‌ ماده‌ باشد باید مواد آن‌ جزء به‌ جزء مطرح‌ و مورد شور قرار گیرد.

ماده 47- امضاء كنندگان‌ طرح‌ها حق‌ دارند در كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ كه‌ طرح‌ آنها مطرح‌ است‌ برای‌ ادای‌ توضیح‌ حاضر شوند و كمیسیون‌ باید تاریخ‌ بحث‌ پیرامون‌ طرح‌ را به‌ امضاءكنندگان‌ اعلام‌ نماید.

ماده 48- قبل‌ از مطرح‌ شدن‌ هرلایحه‌ یا طرح‌ و یا پیشنهاد مرتبط‌ با شهرداری‌ در كمیسیون‌ مربوطه‌ یا جلسه‌ علنی‌ شورا، از طریق‌ دبیرخانه‌ شورا بطور رسمی‌ به‌ اطلاع‌ شهردار خواهید رسید تاخود یا نماینده‌ وی‌ در جلسه‌ حضور یافته‌ و درمورد لایحه‌، طرح‌ و یا پیشنهاد اظهارنظر كند.
تبصـره‌ یك‌: همراه‌ داشتن‌ مشاور و كارشناس‌ از طرف‌ شهردار یا نماینده‌ وی‌ در جلسه‌ بلامانع‌ است‌.
تبصـره‌ دو: درصورت‌ عدم‌ حضور بدون‌ عذر موجه‌ شهردار یا نماینده‌ وی‌، شهردار از طریق‌ رئیس‌ شورا براساس‌ آیین‌نامه‌ انضباطی‌ مورد مواخذه‌ قرار خواهد گرفت‌ و در هرصورت‌ بحث‌ پیرامون‌ لایحه‌ یا طرح‌ یا پیشنهاد مذكور در این‌ ماده‌ انجام‌ خواهد گرفت‌.
تبصـره‌ سه‌:
درصورت‌ شركت‌ نماینده‌ شهردار در جلسه‌ علنی‌ شورا یا كمیسیون‌ بررسی‌كننده‌، وی‌ موظف‌ خواهد بود گزارش‌ شركت‌ خود را به‌ شهردار ارائه‌ نماید

ماده 49- بطور كلی‌ تمام‌ لوایح‌ و طرح‌ها نیاز به‌ بررسی‌ واظهارنظر كمیسیون‌ مربوطه‌ دارد و بررسی‌ آن‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورا یك‌ شوری‌ خواهد بود، مگر آنكه‌ هیأت‌ رئیسه‌ دوشوری‌ بودن‌ آن‌ را ضروری‌ بداند كه‌ دراین‌صورت‌ طرح‌ یا لایحه‌ در كلیات‌ و جزییات‌ به‌ تفكیك‌ مورد رسیدگی‌ و نسبت‌ به‌ آن‌ رأی‌گیری‌ خواهد شد.

ماده 50- موقعی‌ كه‌ گزارش‌ كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ درخصوص‌ لایحه‌ یا طرحی‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا مطرح‌ می‌گردد، ابتدا كلیات‌ آن‌ مورد مذاكره‌ قرار می‌گیرد و درصورت‌ تصویب‌ كلیات‌، پیشنهادهای‌ كتبی‌ واصله‌ به‌ هیأت‌ رئیسه‌ درمورد هریك‌ از مواد و همچنین‌ مواد الحاقیه‌ و پیشنهادهای‌ اصلاحی‌، مورد بحث‌ و مذاكره‌ قرار گرفته‌ و به‌ ترتیب‌ نسبت‌ به‌ جزییات‌ آن‌ طرح‌ و یا لایحه‌ و مواد و تبصره‌ها رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ می‌آید.
تبصـره‌ یك‌: طرحی‌ كه‌ در كمیسیون‌ رد شده‌ باشد به‌ هنگام‌ مطرح‌ شدن‌ گزارش‌ آن‌، یك‌ نفر از اعضای‌ امضاءكننده‌ نیز می‌تواند در دفاع‌ از طرح‌ صحبت‌ كند.
تبصـره‌ دو: گزارش‌ كمیسیون‌ در غیبت‌ مُخبر، توسط‌ رئیس‌ كمیسیون‌ ارائه‌ خواهدشد.

برای‌ ارائه‌ هر پیشنهاد، پنج‌ دقیقه‌ وقت‌ توضیح‌ درنظر گرفته‌ می‌شود و پس‌ از توضیحات‌ به‌ ازاء هر نفر موافق‌ یك‌ نفر مخالف‌ نیز حق‌ صحبت‌ به‌ میزان‌ برابر و به‌ مدتی‌ كه‌ رئیس‌ شورا تعیین‌ می‌نماید خواهد داشت‌ و سپس‌ درصورت‌ لزوم‌ مُخبر كمیسیون‌ و نماینده‌ شهرداری‌ توضیح‌ خود را پیرامون‌ پیشنهاد ارائه‌ شده‌ مطرح‌ و نسبت‌ به‌ اصل‌ آن‌ رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ می‌آید.


ماده 52- درصورتی‌كه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ مشابه‌ باشند، به‌ تشخیص‌ هیأت‌ رئیسه‌ فقط‌ پیشنهاد جامع‌تر مطرح‌ خواهد شد.

ماده 53- چنانچه‌ به‌ تشخیص‌ یك‌ دوم‌ اعضای‌ حاضر شورا طرح‌، لایحه‌ و یا پیشنهادی‌ نیاز به‌ رفع‌ نقص‌ یا بررسی‌ كارشناسی‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد جهت‌ این‌ امر به‌ كمیسیون‌ مربوطه‌ مسترد خواهدشد.

شور در لایحه‌ بودجه

ماده 54- شهرداری‌ باید بودجه‌ كل‌ پیشنهادی‌ سال‌ بعد راتاقبل‌ از پانزدهم‌ آذرماه‌ سال‌ جاری‌ به‌ شورا تقدیم‌ نماید و شورا حداكثر تا اول‌ بهمن‌ بودجه‌ را تصویب‌ و ابلاغ‌ خواهد كرد. بودجه‌ شهرداری‌ شامل‌ بودجه‌ مؤسسات‌ و سایر سازمان‌های‌ وابسته‌ خواهد بود.
تبصـره‌ یك‌: درصورتی‌ كه‌ در رأی‌گیری‌ بخشی‌ از لایحه‌ بودجه‌ رأی‌ لازم‌ را كسب‌ ننماید آن‌ بخش‌ از لایحه‌ به‌ كمیسیون‌(های‌) مربوطه‌ ارجاع‌ می‌شود تا نواقص‌ آن‌ برای‌ شور نهایی‌ برطرف‌ شود.
تبصـره‌ دو: شورای‌ شهر می‌تواند در قالب‌ بودجه‌ سالیانه‌ تا سقف‌ معینی‌ از تعهدات‌ شهرداری‌ را به‌ شهردار تفویض‌ نماید.

ماده 55- لوایح‌ بودجه‌ اعم‌ از بودجه‌ كل‌، چند دوازدهم‌ و یا متمم‌ آن‌ یك‌ شوری‌ بوده‌ و درهنگام‌ طرح‌ آنها جلسات‌ علنی‌ شورای‌ شهر بلاانقطاع‌ در كلیه‌ ایام‌ هفته‌ به‌ جز ایام‌ تعطیل‌رسمی‌ و جمعه‌ روزی‌ حداقل‌ سه‌ ساعت‌ تشكیل‌ می‌شود و تازمانی‌ كه‌ مذاكره‌ وشور پایان‌ نیافته‌ و رأی‌ شورا اخذ نشده‌ است‌ از دستور خارج‌ نمی‌شوند و هیچ‌ لایحه‌ و طرح‌ دیگری‌ مطرح‌ نمی‌شود

 

فصل ششم

انواع‌ لوایح‌ و طرح‌ها ، ترتیب‌ تقدم‌ و مسكوت‌ ماندن‌ آنها

ماده 56- لوایح‌ و طرح‌ها بردو قسم‌ است‌: عادی‌ و فوری‌. لوایح‌ و طرح‌های‌ عادی‌ پس‌ از اعلام‌ وصول‌ به‌ كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ ارجاع‌ می‌گردد.لوایح‌ و طرح‌های‌ فوری‌ نیز شامل‌ یك‌ فوریتی‌ و دوفوریتی‌ خواهد بود. منظور از لوایح‌ و طرح‌های‌ یك‌ فوریتی‌ آن‌ است‌ كه‌ پس‌ از تصویب‌ فوریت‌ آن‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا، بلافاصله‌ در اولین‌ جلسه‌ علنی‌ بعدی‌ در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت‌ و نقطه‌ نظرات‌ كمیسیون‌ها و اعضای‌ شورا در همان‌ جلسه‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. طرح‌ها و لوایح‌ دوفوریت‌دار پس‌ از وصول‌ و تصویب‌ دو فوریت‌ آن‌ در همان‌ جلسه‌ مورد شور قرار می‌گیرد.
تبصـره‌ یك‌: درصورتی‌ كه‌ فوریت‌ طرح‌ یا لایحه‌ای‌ توسط‌ سه‌ نفر از اعضاء یا شهرداری‌ درخواست‌ شود پس‌ از توضیح‌ نماینده‌ شهرداری‌ یا یكی‌ از پیشنهاددهندگان‌ و اظهارات‌ یك‌ مخالف‌ و یك‌ موافق‌ به‌ میزان‌ برابر و حداكثر پانزده‌ دقیقه‌ برای‌ هركدام‌، باید در همان‌ جلسه‌ درمورد لزوم‌ یاعدم‌ لزوم‌ فوریت‌، رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ آید.
تبصـره‌ دو: فوریت‌ یك‌ طرح‌ یا لایحه‌ نیازمند تصویب‌ اكثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ جلسه‌ علنی‌ و دوفوریت‌ یك‌ طرح‌ یا لایحه‌ محتاج‌ تصویب‌ دوسوم‌ اعضای‌ حاضر در جلسه‌ است‌. حدّنصاب‌های‌ مقرر در این‌ تبصره‌ در مورد تقاضای‌سلب‌فوریت‌نیزاعمال‌خواهدشد.
تبصـره‌ سه‌: طرح‌ها و لوایح‌ دوفوریت‌دار به‌ محض‌ وصول‌ در همان‌ جلسه‌ موجب‌ تغییر دستور كار جلسه‌ شده‌ و بلافاصله‌ با حضور شهردار یا نماینده‌ وی‌ بررسی‌ آن‌ آغاز می‌شود. عدم‌ حضور شهردار یا نماینده‌ وی‌ موجب‌ توقف‌ بررسی‌ نخواهد شد. شهردار می‌تواند در مورد طرح‌های‌ دوفوریت‌دار برای‌ حضور خود یا اعزام‌ نماینده‌ تقاضای‌ استمهال‌ بنماید، این‌ تقاضا باید به‌ تصویب‌ شورا برسد.
تبصـره‌ چهار: اعضای‌ شورا باید حتی‌الامكان‌ از تصویب‌ دوفوریت‌ طرح‌هاولوایحی‌ كه‌ منجر به‌ كاهش‌ باركارشناسی‌ وتخصصی‌ روی‌ آنها می‌گردد، پرهیز نمایند.
تبصـره‌ پنج‌: درصورت‌ رد تقاضای‌ فوریت‌، طرح‌ یا لایحه‌ به‌ صورت‌ عادی‌ به‌ كمیسیون‌ مربوطه‌ ارجاع‌ خواهد شد.
تبصـره‌ شش‌: تقاضای‌ سلب‌ فوریت‌ و یا دوفوریت‌ برای‌ لوایح‌ و طرح‌ها تنها برای‌ یك‌بار امكان‌پذیر است‌ و رسیدگی‌ به‌ این‌ درخواست‌ برسایر اظهارات‌ مقدم‌ است‌.

ماده 57- اعضای‌ شورا با پیشنهاد كتبی‌ حداقل‌ سه‌ نفر اعضاء، می‌توانند تقاضای‌ مسكوت‌ ماندن‌ طرح‌ یا لایحه‌ واصل‌ شده‌ به‌ شورا را بنمایند. مدت‌ مسكوت‌ ماندن‌ طرح‌ یا لایحه‌ در همان‌ جلسه‌ تعیین‌ خواهد شد.
تبصـره‌ یك‌: درصورت‌ وصول‌ پیشنهاد مسكوت‌ ماندن‌، پس‌ از توضیح‌ یكی‌ از پیشنهاددهندگان‌ و پاسخ‌ آن‌ از طرف‌ یك‌ مخالف‌ و هركدام‌ به‌ مدت‌ پنج‌ دقیقه‌، رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ خواهد آمد.
تبصـره‌ دو: تقاضای‌ مسكوت‌ ماندن‌ هرلایحه‌ یا طرح‌ فقط‌ برای‌ یك‌ مرتبه‌ امكان‌پذیر است‌ و رسیدگی‌ به‌ این‌ تقاضا بر سایر اظهارات‌ مقدم‌ است‌.

ماده 58- اخطار مغایرت‌ بودن‌ لوایح‌ و طرح‌ها با قانون‌ اساسی‌ و مقررات‌ جاری‌ و یا با آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا، بر سایر اظهارات‌ مقدم‌ است‌ و مذاكرات‌ در موضوع‌ اصلی‌ را حداكثر به‌ مدت‌ پنج‌ دقیقه‌ متوقف‌ می‌كند.
تبصـره‌: درصورتی‌كه‌ هر یك‌ از اعضاء تخلفی‌ را نسبت‌ به‌ اجرای‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا مشاهده‌ نمایند حق‌ دارند بلافاصله‌ آن‌ تخلف‌ را با استناد به‌ ماده‌ مربوطه‌ بدون‌ خارج‌ از شدن‌ از موضوع‌ بحث‌، حداكثر ظرف‌ مدت‌ پنج‌ دقیقه‌ تذكر دهند

فصل هفتم اقسـام‌ اخـذ رأیماده 59- در شورا به‌ دو طریق‌ اخذ رأی‌ انجام‌ می‌گیرد:

1-

 علنی‌ با بالا بردن‌ دست‌ : در این‌ صورت‌ تعداد آرای‌ موافقین‌ و مخالفین‌ ملاك‌ محاسبه‌ بوده‌ و اسامی‌ هر یك‌ از موافقین‌ و مخالفین‌ در مشروح‌ مذاكرات‌ شورا ثبت‌ می‌شود. در این‌ مورد رأی‌ ممتنع‌ نیز مخالف‌ محسوب‌ می‌شود.ماده 60- بطور كلی‌ رأی‌گیری‌ در جلسات‌ شورای‌ شهر با بالا بردن‌ دست‌

است‌، مگر در مواردی‌ كه‌ در این‌ آیین‌نامه‌ روش‌ دیگری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و یا با پیشنهاد هیأت‌رئیسه‌ و تصویب‌ شورا طریق‌ دیگری‌ اتخاذ شود

 

ماده 61- در موارد ذیل‌ رأی‌گیری‌ فقط‌ با ورقه‌ انجام‌ می‌شود:

الف‌ ـ انتخاب‌ اشخاص‌ برای‌ پذیرش‌ سمت‌، مسئولیت‌ یا مأموریت‌.


ب‌ ـ انتخاب‌ یا رأی‌ اعتماد به‌ شهردار.


ج‌ ـ انتخاب‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورا.


د ـ انتخاب‌ رئیس‌، نایب‌ رئیس‌ و مخبر كمیسیون‌ها.


هـ ـ باتقاضای‌ كتبی‌ چهار نفر از اعضای‌ حاضر درجلسه‌ شورا.


تبصـره‌: هرگونه‌ تلاش‌ برای‌ كشف‌ هویت‌ رأی‌ دهندگان‌ تخلف‌ از آیین‌نامه‌ تلقی‌ می‌شود

فصل هشتم معرفی‌ و رأی‌ اعتماد به‌ شهردار


ماده 66- شورای‌ شهر پس‌ از شروع‌ هر دوره‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ از عموم‌ شهروندان‌ حوزه انتخابیه خود ‌، اشخاص‌ و گروههای‌ صاحب‌نظر دعوت‌ می‌نماید تا خود یا افراد واجد شرایط‌ را به‌ منظور تصدی‌ مقام‌ شهرداری‌ شهر پیشنهاد نمایند. این‌ افراد با ذكر خلاصه‌ای‌ از توانایی‌ها و برنامه‌ هایشان‌ برای‌ اداره‌ شهر  حداكثر ظرف‌ مدت‌ یك‌ هفته‌ به‌ دبیرخانه‌ شورا معرفی‌ خواهند شد.

ماده 67- افرادی‌ كه‌ صلاحیت‌ عمومی‌ آنها پس‌ از جلب‌ موافقت‌ خودشان‌ توسط‌ یك‌چهارم‌ از اعضای‌ شورای‌ شهر مورد تأئید قرار گیرد به‌عنوان‌ نامزد احراز مقام‌ شهرداری‌ معرفی‌ خواهند شد.


ماده 68- شورای‌ شهر طی‌ جلسات‌ علنی‌ پی‌درپی‌ به‌ مطالعه‌، نقد و بررسی‌ برنامه‌های‌ نامزدها خواهد پرداخت‌ و ضمن‌ دعوت‌ از نامزدها در جلسات‌ علنی‌، فرصت‌ لازم‌ جهت‌ پاسخگویی‌ و اظهارنظر به‌ ایشان‌ خواهد داد. تنظیم‌ وقت‌ جلسه‌ برای‌ صحبت‌ نامزدها به‌عهده‌ هیأت‌ رئیسه‌ خواهد بود.

ماده 69- پس‌ از پایان‌ مذاكرات‌ اعضای‌ شورای‌ شهر پیرامون‌ برنامه‌های‌ نامزدها و استماع‌ بیانات‌ ایشان‌، شورای‌ شهر با رأی‌ مخفی‌ با ورقه‌ به‌ هریك‌ از نامزدها و برنامه‌هایش‌ رأی‌ اعتماد خواهد داد.هریك‌ از اعضای‌ شورای‌ شهر می‌تواند حداكثر به‌ چهار نفر از نامزدهای‌ مقام‌ شهرداری‌ رأی‌ مثبت‌ (اعتماد) بدهد.درصورتیكه‌ یك‌نفراز میان‌ آنان‌ حایز اكثریت‌ مطلق‌ آراء گردد به‌ عنوان‌ شهردار معرفی‌خواهد شد.درغیراین‌صورت‌ دو تن‌ از نامزدهایی‌كه‌ بالاترین‌ میزان‌ رأی‌ را كسب‌ كرده‌ باشند مجدداًدرمورد آنان‌ رأی‌گیری‌ و نفر برگزیده‌ با رأی‌اكثریت‌ مطلق‌ به‌عنوان‌ شهردار انتخاب‌ خواهد شد و طی‌ اطلاعیه‌ رسمی‌ به‌ مردم‌ شهر  معرفی‌ خواهد گردید.
تبصـره‌ یك‌: درصورتی‌كه‌ در مرحله‌ اول‌ نیز تعدادی‌ از نامزدها دارای‌ رأی‌ مساوی‌ باشند رأی‌گیری‌ تا برگزیده‌ شدن‌ نفر اول‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.
تبصـره‌ دو: درصورتیكه‌ در هر مرحله‌ رای‌گیری‌ بین‌ دو نفر انجام‌ شود هر عضو شورا باید فقط‌ به‌ یك‌ نفر رای‌ دهد .
تبصـره‌ سه‌ : مهلت‌ انتخاب‌ شهردار در شورا نباید بیش‌ از ده‌ روز به‌ طول‌ انجامد و شهردار پس‌ از مراسم‌ تحلیف‌ رسماً كار خود را آغاز خواهدكرد.ماده 70- چنانچه‌ یك‌ یا چند نفر از اعضای‌ شورای‌ شهر به‌ عملكرد شهردار یا عملیات‌ شهرداری‌ اعتراض‌ یا ایرادی‌ داشته‌ باشند باید تذكرات‌ مربوطه‌ را بصورت‌ مستدل‌ و مكتوب‌ به‌ ریاست‌ شورا منعكس‌ نمایند، سپس‌ رئیس‌ شورا تذكر(ات‌) را به‌ شهردار انتقال‌ خواهد داد. در صورت‌ عدم‌ رعایت‌ موارد تذكر داده‌ شده‌ یا عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ مكتوب‌ قانع‌كننده‌، موضوع‌ به‌صورت‌ سئوال‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ دراین‌صورت‌ رئیس‌ شورا سئوال‌ را كتباً به‌ شهردار اطلاع‌ خواهد داد و حداكثر ظرف‌ ده‌روز پس‌ از ابلاغ‌ قانونی‌، شهردار موظف‌ به‌ حضور در جلسه‌ عادی‌ یا فوق‌العاده‌ شورا و پاسخ‌ به‌ سئوال‌ می‌باشد.

تبصـره‌: درفاصله‌ بین‌ صدور رأی‌ عدم‌ اعتماد و بركناری‌ شهردار و یا خاتمه‌ خدمت‌ شهردار تا انتخاب‌ فرد جدید كه‌ نباید بیش‌ از سه‌ ماه‌ بطول‌ انجامد یكی‌ از كاركنان‌ شهرداری‌ با انتخاب‌ شورای‌ شهر عهده‌دار و مسئول‌ اداره‌ امور شهرداری‌ خواهدبود

 

 

فصل نهم نمایندگی‌ شورای‌ شهر در مجامع دیگر

مــاده 71- هرگونه‌ نمایندگی‌ از جانب‌ شورای‌ شهر برای‌ انجام‌ مأموریت‌ و یاشركت‌ در دیگر شوراها ومجامع‌ عمومی‌ پس‌ از پیشنهاد هیأت‌ رئیسه‌ مستلزم‌ تصویب‌ درجلسه‌ علنی‌ شورا است‌. مدت‌ نمایندگی‌ یا مأموریت‌ مذكور حداكثر یكسال‌ و درصورت‌ تصویب‌ مجدد قابل‌ تمدید خواهد بود.
تبصـره‌ یك‌: نمایندگان‌ شورا موظفند گزارش‌ كار خود را هر شش‌ ماه‌ یك‌بار كتباً به‌ اطلاع‌ هیأت‌ رئیسه‌ برسانند.
تبصـره‌ دو: اگر انتخاب‌ نماینده‌ در ارتباط‌ با وظایف‌ كمیسیون‌ها باشد نیاز به‌ طرح‌ در جلسه‌ علنی‌ شورا ندارد.
تبصـره‌ سه‌: برای‌ انتخاب‌ نمایندگان‌ شورا آراء نصف‌ به‌ علاوه‌ یك‌ حاضرین‌ كافی‌ است‌.

ماده 72- رأی‌ نمایندگان‌ شورا در مجامع‌ قانونی‌ نظیر كمیسیون‌های‌ ماده‌ صد، ماده‌ هفتاد و هفت و بند بیست ماده‌ پنجاه و پنج قانون‌ شهرداری‌ها برطبق‌ مواد قانونی‌ مربوطه‌ بوده‌ و نیازی‌ به‌ هماهنگی‌ با شورا ندارد. نمایندگی‌ از طرف‌ شورا در مجامعی‌ كه‌ در قانون‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ صرفاً باتصویب‌ شورا مجاز است‌ حدود اختیارات‌ نماینده‌ در هر مورد خاص‌ توسط‌ شورا مشخص‌ خواهد شد. مصوبات‌ این‌ جلسات‌ در صورتی‌ برای‌ شورا معتبر است‌ كه‌ به‌ تصویب‌ شورا نیز برسد.
تبصـره‌ یك‌: درصورت‌ ضرورت‌ شورا می‌تواند جهت‌ شركت‌ در مجامع‌ یا جلسات‌ خاص‌ به‌ یك‌ یا چند نفر از اعضاء نمایندگی‌ تام‌الاختیار اعطاء نماید.
تبصـره‌ دو: درصورت‌ شركت‌ عضو یا اعضایی‌ از شورا در یكی‌ از جلسات‌ یا مجامع‌ خاص‌ كه‌ بحث‌ پیرامون‌ موضوع‌ آن‌ جلسه‌ در شورا به‌ نتیجه‌ رسیده‌ و تصویب‌ شده‌ باشد، عضو یا اعضای‌ شركت‌ كننده‌ فقط‌ می‌توانند نظرات‌ شورا را ارائه‌ نمایند ولوآنكه‌ خود مخالف‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مصوبه‌ باشند.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 اردیبهشت 1396 04:25 قبل از ظهر
Wow that was unusual. I just wrote an really long comment
but after I clicked submit my comment didn't show up.

Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent
blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :