تبلیغات
پل سفید شهر یا؟ - آنچه را که اعضای پایبند به قانون شورای اسلامی شهرها باید بدانند(3)
 
پل سفید شهر یا؟
پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه بوده ، هست و خواهد بود
درباره وبلاگ


متولد 1344 محل تولد شهر پل سفید مرکز شهرستان سوادکوه استان مازندران فارغ التحصیل رشته مهندسی طراحی صنعتی-شاغل در جمعیت هلال احمر شهرستان سوادکوه -عضو سومین دوره شورای اسلامی شهر پل سفید.

مدیر وبلاگ : عبدالله خادمی
مطالب اخیر
نویسندگان

فصل دهم كمیته‌های‌ ناظر بر مناطق‌ شهریماده 73- به‌ منظور تسهیل‌ در نظارت‌ بر امور جاری‌ شهر و كنترل‌ مدیریت‌ شهرداری‌ در مناطق‌ آن‌، چند(هر شهر متفاوت و بستگی به مناطق دارد ) ‌ كمیته‌ نظارت‌ بر مناطق‌ شهرداری‌ تشكیل‌ و در هركدام‌ حداقل‌ یك نفر از اعضای‌ شورای‌ شهر عضویت‌ خواهند داشت‌. این‌ كمیته‌ها می‌توانند با هماهنگی‌ شهرداران‌ مناطق‌، كمیته‌های‌ محلی‌ تأسیس‌ نمایند و در آن‌ از معتمدین‌ و افراد با نفوذ محلی‌ دعوت‌ نمایند، تا در جلسات‌ ماهیانه‌

 

مشكلات‌ هر منطقه‌ و محلات‌ آن‌ را جمع‌بندی‌ و به‌ كمیته‌های‌ شورای‌ شهر ارسال‌ نمایند.

كمیته‌های‌ شورا می‌توانند برای‌ بازرسی‌ و بررسی‌ محلات‌ و مطالعه‌ فعالیت‌ شهرداران‌ مناطق‌ و ادارات‌ محلی‌ و كنترل‌ فعالیت‌های‌ شهروندان‌ در هر منطقه‌ از كارشناسان‌ و متخصصان‌ و یا افراد محلی‌ استفاده‌ كنند.

تبصـره‌ یك‌: كمیته‌ها حداقل‌ هفته‌ای‌ یك‌ بار جلسه‌ داشته‌ و به‌ تناسب‌

مسائل‌ مطروحه‌ از شهرداران‌ منطقه‌ و مسئولین‌ مربوطه‌ دعوت‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد و ایشان‌ موظف‌ به‌ حضور در كمیته‌ها هستند.

تبصـره‌ دو: هیأت‌ رئیسه‌ شورا نسبت‌ به‌ تعیین‌ دبیران‌ كمیته‌های‌ نظارتی‌ با

استفاده‌ از كارمندان‌ و كارشناسان‌ شورای‌ شهر اقدام‌ خواهد نمود و این‌

دبیران‌ مسئولیت‌ امور اداری‌ و تنظیم‌ صورت‌جلسات‌ كمیته‌های‌ مناطق‌ و

پیگیری‌ مصوبات‌ كمیته‌ها را به‌ عهده‌ خواهند داشت‌.

تبصـره‌ سه‌: هر كمیته‌ موظف‌ است‌ گزارش‌ نظارتی‌ خود را هرسه‌ ماه‌ یك‌بار

به‌ هیأت‌ رئیسه‌ تسلیم‌ نماید.

تبصـره‌ چهار: گزارش‌ هر كمیته‌ توسط‌ هیأت‌ رئیسه‌ تكثیر و در اختیار دیگر

اعضاء قرار می‌گیرد تا در یكی‌ از جلسات‌ شورا حداكثر در یك‌ ساعت‌ مورد بررسی‌

قرار گیرد.

تبصـره‌ پنج‌: طرح‌ها و گزارش‌های‌ هر كمیته‌ توسط‌ هیأت‌ رئیسه‌ به‌

كمیسیون‌های‌ مربوطه‌ ارسال‌ می‌گردد.

تبصـره‌ شش‌: اول‌ هر دوره‌ اعضای‌ این‌ كمیته‌ها به‌ قید قرعه‌ انتخاب‌ و سپس‌

هر شانزده‌ ماه‌ یك‌ بار مجدداً با قرعه‌ كشی‌ اعضاء كمیته‌ها تغییر خواهند

كرد، به‌ نحوی‌ كه‌ هر نفر در دوره‌ نمایندگی‌ خود در هرسه‌ كمیته‌ حضور یابد.

ماده 74- هیچ‌ یك‌ از اعضای‌ شورای‌ شهر مستقیماً حق‌ دخالت‌ در امور پرسنلی‌ و اداری‌ شهرداری‌ ‌ را ندارد

فصل یازدهم

وظایف‌ و مسئولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ و ادارات‌ شوراماده 75- رئیس‌ شورا و سایر اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ در مورد انجام‌ وظایف‌ محوله‌ در این‌ آیین‌نامه‌ در برابر شورا مسئولیت‌ مشترك‌ داشته‌ و نسبت‌ به‌ اداره‌ بی‌طرفانه‌ شورا وفادارند. هرگاه‌ حداقل‌ چهار نفر از اعضای‌ شورا به‌ كیفیت‌ اداره‌ جلسات‌ و ایفای‌ وظایف‌ رئیس‌ و یا سایر اعضای‌ هیأت‌ رئیسه‌ معترض‌ باشند و اعتراض‌ خود را كتباً به‌ هیأت‌ رئیسه‌ بدهند، اوّلین‌ جلسه‌ بعد شورا به‌ صورت‌ غیرعلنی‌ و رسمی‌ تشكیل‌ خواهد شد تا به‌ اعتراض‌ آنها رسیدگی‌ نماید.


كلیه‌ امور اداری‌ شورا اعم‌ از مالی‌، استخدامی‌، سازمانی‌ و غیره‌ درهمه‌ حال‌ به‌ عهده‌ هیأت‌ رئیسه‌ است‌ كه‌ بر طبق‌ آیین‌نامه‌های‌ خاص‌ مصوب‌ شورا تحت‌ نظر رئیس‌ اداره‌ می‌شود و نیز كلیه‌ احكام‌ صادره‌ اعم‌ از ترفیع‌، اضافه‌، نقل‌ و انتقالات‌ كارمندان‌ و كلیه‌ كاركنان‌ شورا طبق‌ بودجه‌ مصوب‌ باید به‌ امضای‌ رئیس‌ شورا برسد و همچنین‌ كلیه‌ نامه‌های‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ قانونی‌ شورا چه‌ از طرف‌ كمیسیون‌ها و چه‌ از طرف‌ ادارات‌ با امضای‌ رئیس‌ شورا صادر می‌گردد.

ماده 77-وظایف‌ رئیس‌ شورا عبارت‌ است‌ از:

1- اداره‌ شورای‌ شهر، اداره‌ جلسات‌ رسمی‌ و دعوت‌ از مقامات‌ رسمی‌

2- شركت‌ در جلسات‌ شورای‌ اداری‌ و كمیته‌ برنامه‌ریزی‌ استان‌

3- زمینه‌سازی‌ برای‌ تشكیل‌ شوراهای‌ شهرستان‌ و شورای‌ عالی‌ استان‌ها

4- استقرار و اداره‌ دبیرخانه‌ شورای‌ شهر و پیگیری‌ مصوبات‌

5- شركت‌ در مجامع‌ و شوراهایی‌ كه‌ مطابق‌ قانون‌ برعهده‌ وی‌ گذاشته‌ شده‌ است‌.

6-

برپایی‌ جلسات‌ مشترك‌ میان‌ رؤسای‌ كمیسیون‌ها و كمیته‌ها با شهردار ‌ و سایر مسئولین‌ ذیربط‌.

7- مسئولیت‌ امور اداری‌ و مالی‌ شورا.

8- اعلام‌ دستور، زمان‌ و نوع‌ جلسه‌.

9- دعوت‌ از مقامات‌ موضوع‌ ماده‌ یازده‌ قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور و سایر اشخاصی‌ كه‌ شورا حضور آنها را در جلسات‌ خود یا كمیسیون‌های‌ شورا ضروری‌ تشخیص‌ دهد.

10- دعوت‌ از اعضاء و تقسیم‌ كار بین‌ آنها و كمیسیون‌های‌ شورا.

11- پیگیری‌ مصوبات‌ شورا.

12- معرفی‌ نماینده‌ یا نمایندگان‌ شورا كه‌ از بین‌ اعضاء شورا انتخاب‌ می‌شوند به‌ مسئولان‌ اجرایی‌، نهادها و سازمان‌های‌ مملكتی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، آموزشی‌، اقتصادی‌، عمرانی‌ جهت‌ فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌های‌ همكاری‌ درصورت‌ درخواست‌ آنان‌.

 

13- معرفی‌ افراد مورد تأئید شورا برای‌ انجام‌ اقدام‌های‌ مورد نیاز و نظارت‌ بر حُسن‌ اجرای‌ بندهای‌ سه‌ و هشت‌ ماده‌ هفتاد و هفت قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور.

14- صدور احكام‌ مسئول‌ و اعضای‌ دبیرخانه‌ و دبیران‌ كمیسیون‌های‌ شورا كه‌ از میان‌ كاركنان‌ شهرداری‌ خواهند بود.

15- رئیس‌ شورا سخنگوی‌ شورا است‌ و مواضع‌ و اطلاعات‌ رسمی‌ شورا توسط‌ او اعلام‌ می‌شود مگر آنكه‌ شورا عضو دیگری‌ را به‌ این‌ منظور تعیین‌ كند.

16- اجرای‌ مفاد ماده‌ سی و سه آیین‌نامه‌ مالی‌ شهرداری‌ها شامل‌ ایجاد تعهد، تشخیص‌، تسجیل‌ و صدور حواله‌ در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ شورا در صلاحیت‌ رئیس‌ شورا یا اعضایی‌ است‌ كه‌ از طرف‌ وی‌ كتباً و به‌ طور منجز اختیارات‌ لازم‌ به‌ آنها تفویض‌ می‌شود.

17- تأئید بودجه‌ شورا كه‌ توسط‌ خزانه‌دار پیشنهاد می‌شود.

18- ابلاغ‌ كتبی‌ موارد اعتراض‌ و ایراد اعضاء كه‌ به‌ صورت‌ روشن‌ به‌ رئیس‌ شورا تقدیم‌ شده‌ است‌ به‌ عنوان‌ تذكر به‌ شهردار و دریافت‌ پاسخ‌ كتبی‌ شهردار درخصوص‌ تذكر ابلاغی‌ و طرح‌ آن‌ در جلسه‌ شورا.

19-قبول‌ یا رد تذكرات‌ آیین‌نامه‌ای‌ اعضاء.

20- اعلام‌ تعداد اعضای‌ حاضر قبل‌ از اخذ آراء كه‌ توسط‌ منشی‌ به‌ اطلاع‌ وی‌ می‌رسد.

21- امضای‌ كلیه‌ مكاتبات‌ رسمی‌ شورا.
تبصـره‌: نایب‌ رئیس‌ شورا در غیاب‌ رئیس‌ شورا وظایف‌ او را انجام‌ می‌دهد و در مقابل‌ شورا مسئول‌ است‌.

 

ماده 78- وظایف‌ منشی‌ یامنشیان‌ شورا:

1-تهیه‌ و تنظیم‌ دستور جلسات‌ براساس‌ پیشنهادها، لوایح‌ و طرح‌های‌ واصله‌ از كمیسیونها و پیشنهاد آن‌ به‌ هیأت‌ رئیسه‌ شورا برای‌ تعیین‌ وقت‌ و دستور جلسات‌.

2- نظارت‌ بر تنظیم‌ متن‌ مذاكرات‌ جلسات‌ شورا، ثبت‌ آن‌ در دفتر مخصوص‌ جلسات‌ و حفظ‌ و نگهداری‌ آنها در محل‌ شورا.

3-قرائت‌ لوایح‌، طرح‌ها و پیشنهادات‌ واصله‌ در جلسات‌ رسمی‌ شورا.

4- مساعدت‌ در تهیه‌ آمار و اطلاعات‌، تهیه‌ گزارش‌ از عملكرد شورا برای‌ ارائه‌ به‌ رئیس‌ شورا، مساعدت‌ در تهیه‌ رونوشت‌ مصوبات‌ در اجرای‌ ماده‌ هفتاد و هشت قانون‌ شوراهای‌ اسلامی‌ كشور جهت‌ اطلاع‌ به‌ فرماندار، شهردار و سازمان‌های‌ ذیربط‌ با امضای‌ رئیس‌ شورا.

5- نظارت‌ بر انتشار مقررات‌ مصوب‌ شورا توسط‌ دبیرخانه‌ شورا كه‌ برابر قانون‌ باید به‌ اطلاع‌ عموم‌ مردم‌ برسد.

6-تشخیص‌ عده‌ حضار در جلسات‌ رسمی‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ رئیس‌ شورا.

7- ثبت‌ اسامی‌ و ترتیب‌ موافقین‌، مخالفین‌ و سئوال‌ كنندگان‌ و اعلام‌ آن‌ به‌ رئیس‌ جلسه‌.

 

ماده 79- وظایف‌ خزانه‌دار شورا:

1- انجام‌ امور مالی‌ و مسئولیت‌ حسابداری‌ شورا.

2- همكاری‌ با رئیس‌ شورا در تنظیم‌ بودجه‌ و اصلاح‌ یا متمم‌ آن‌.

3- تنظیم‌ صورت‌مجلس‌ تحویل‌ و تحول‌ اموال‌ و دارایی‌هایی‌ كه‌ از طریق‌ شهرداری‌ در اختیار شورا قرار می‌گیرد و امضای‌ آنها به‌ اتفاق‌ رئیس‌ شورا.

4- تنظیم‌ صورت‌های‌ مالی‌ شورا.

5- بررسی‌ صورت‌حساب‌ ماهانه‌ درآمد و هزینه‌ تسلیمی‌ شهرداری‌ موضوع‌ ماده هفتاد و نه قانون‌ شهرداری‌ و ارائه‌ آن‌ همراه‌ با نظریه‌ به‌ جلسات‌ شورا حداكثر ظرف‌ یك‌ هفته‌ پس‌ از دریافت‌ صورت‌حساب‌.

6- نظارت‌ بر انتشار صورت‌ تأئید شده‌ جامع‌ درآمد و هزینه‌ شش‌ ماهه‌ شهرداری‌ و ارسال‌ نسخه‌هایی‌ از آن‌ به‌ وزارت‌ كشور توسط‌ دبیرخانه‌ شورا.

7- مراقبت‌ در حفظ‌، اداره‌، ثبت‌ ابنیه‌، اموال‌، مؤسسات‌ شورا، نظارت‌ در اجرای‌ بودجه‌، پرداخت‌ها، امضای‌ حوالجات‌، چك‌ها و كلیه‌ اسناد خرج‌ كه‌ باید از صندوق‌ شورا پرداخت‌ شود.
تبصـره‌: خزانه‌دار تا پانزدهم‌ آذرماه‌ هرسال‌ بودجه‌ سال‌ بعد شورا را تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ هیأت‌ رئیسه‌ منتهی‌ تا اول‌ دی‌ ماه‌ برای‌ ارجاع‌ به‌ كمیسیون‌ مربوطه‌ تقدیم‌ شورا می‌نماید. كمیسیون‌ پس‌ از رسیدگی‌، گزارش‌ آن‌ را حداكثر تا پانزدهم‌ دی‌ ماه‌ برای‌ رئیس‌ و او برای‌ شهردار می‌فرستد تا در بودجه‌ كل‌ سال‌ آینده‌ شهرداری‌ عیناً درج‌ شود. این‌ بودجه‌ پس‌ از تصویب‌ شورا در اختیار كارپردازی‌ قرار خواهد گرفت‌.

فصل دوازدهم

نحوه‌ استقرار مُخبرین‌ جراید و تماشاچیان‌ و مدعوین‌ شوراماده 80- حفظ‌ انتظام‌ و امنیت‌ شورا به‌ عهده‌ رئیس‌ شورا است‌ و هیچ‌ مقام‌ و قوه‌ای‌ بدون‌اجازه‌اوحق‌مداخله‌امنیتی‌وانتظامی‌ در محوطه‌ ومحیط‌ كارشورا راندارد.

ماده 81- ورود مُخبرین‌ جراید ، رادیو و تلویزیون‌ و تماشاچیان‌ در جلسات‌ علنی‌ شورا در حدود ظرفیت‌. تالار مجاز است‌ و با هماهنگی‌ روابط‌ عمومی‌ شورا صورت‌ خواهد پذیرفت‌ و استقرار هر كس‌ تنها در جایگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ مجاز می‌باشد.
تبصـره‌ یك‌: نمایندگان‌ مطبوعات‌ درصورت‌ داشتن‌ كارت‌ شناسایی‌ معتبر مجاز به‌ انجام‌ مصاحبه‌ و تهیه‌ گزارش‌های‌ خبری‌ از شورا یا جلسات‌ آن‌ خواهند بود ولی‌ اقدامات‌ آنها نباید مانع‌ كار جلسات‌ علنی‌ شورا شود.
تبصـره‌ دو: تماشاچیان‌ باید در تمام‌ مدت‌ جلسه‌ ساكت‌ باشند و از هرگونه‌ اخلال‌ خودداری‌ نمایند درغیر اینصورت‌ به‌ دستور رئیس‌ شورا، تالار جلسات‌ را ترك‌ خواهندكرد.
تبصـره‌ سه‌: هریك‌ از اعضاء می‌توانند برای‌ هرجلسه‌ حداكثر تا پنج‌ نفر میهمان‌ داشته‌ باشند كه‌ در مكان‌ تماشاچیان‌ خواهند نشست

 

 

 

 

فصل سیزدهم

استعفای‌ اعضاء و نحوه‌رسیدگی‌ به‌ آنماده 82- هر عضو درصورتی‌ می‌تواند از عضویت‌ شورای‌ شهر استعفاء دهد كه‌ دلیل‌ موجه‌ داشته‌ و استعفای‌ او به‌ تصویب‌ دوسوم‌ اعضاء شورا برسد.

ماده 83- عضو مستعفی‌، متن‌ استعفاءنامه‌ خود را به‌ همراه‌ دلایل‌ آن‌ به‌ رئیس‌ شورا تسلیم‌ می‌نماید و رئیس‌ شورا آن‌ را در اوّلین‌ جلسه‌ علنی‌ و بدون‌ قرائت‌ متن‌ اعلام‌ و در دستور كار جلسه‌ رسمی‌ بعد قرار می‌گیرد.

ماده 84- در بررسی‌ موضوع‌ استعفاء ابتدا متن‌ استعفاءنامه‌ قرائت‌ شده‌ و سپس‌ شخص‌ مستعفی‌ یا عضو دیگری‌ به‌ تقاضای‌ او از استعفای‌ وی‌ دفاع‌ می‌نماید. مدت‌ قرائت‌ استعفاءنامه‌ و توضیح‌ عضو مستعفی‌ حداكثر نیم‌ ساعت‌ و مخالف‌ و یا مخالفین‌ نیز حداكثر نیم‌ ساعت‌ می‌توانند صحبت‌ كنند و سپس‌ رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ می‌آید.
تبصـره‌: شورا موظف‌ است‌ بلافاصله‌ پس‌ از قطعیت‌ یافتن‌ خروج‌ عضو از شورا مراتب‌ را به‌ فرمانداری‌ ذیربط‌ بطور كتبی‌ گزارش‌ دهد تا فرماندار برای‌ عضو علی‌البدل‌ شورا با احتساب‌ رأی‌ وی‌ كارت‌ شناسائی‌ صادر و از او برای‌ شركت‌ در جلسات‌ دعوت‌ كند.


ماده 85- تعطیلات‌ سالیانه‌ شورا حداكثر سی‌ روز است‌ كه‌ مدت‌ و زمان‌ آن‌ با تشخیص‌ شورا خواهد بود. علاوه‌ برآن‌ هریك‌ از اعضاء می‌توانند در مجموع‌ از یك‌ ماه‌ مرخصی‌ استحقاقی‌ درطول‌ سال‌ با هماهنگی‌ هیأت‌ رئیسه‌ برخوردار شوند.
تبصـره‌ یك‌: درصورت‌ ضرورت‌ رئیس‌ شورا می‌تواند با تقاضای‌ (تعدا د در هر شورا فرق می كند)نفر از اعضاء یا تقاضای‌ فرماندار یا بخشدار ذیربط‌ یاشهردار در اوقات‌ تعطیلی‌ با ذكر دلیل‌ شورا را به‌طور فوق‌العاده‌ دعوت‌ به‌ تشكیل‌ جلسه‌ نماید .
تبصـره‌ دو: استفاده‌ از مرخصی‌ استعلاجی‌ بر طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ كشور و با تأیید هیأت‌ رئیسه‌ خواهد بود .
تبصـره‌ سه‌: شركت‌ در دعوت‌های‌ رسمی‌ دسته‌ جمعی‌ خارجی‌ و یا مأموریت‌ به‌ خارج‌ از كشور كه‌ به‌ دعوت‌ مجامع‌ خارجی‌ صورت‌ می‌پذیرد تنها دوبار در سال‌ و با هماهنگی‌ هیأت‌ رئیسه‌ و موافقت‌ شورا انجام‌ شده‌ و جزء مرخصی‌ منظور نخواهد شد

 

فصل چهاردهم

حق‌ حضور اعضای‌ شورای‌ شهر، تفسیر قوانین‌ و آیین‌نامه‌ داخلی‌ و دبیرخانهماده
86-اع
ضای‌ شورا برای‌ شركت‌ در جلسات‌ شورا حق‌ حضور دریافت‌ خواهند داشت‌. نحوه‌ و میزان‌ حق‌ حضور براساس‌ بودجه‌ مصوب‌ شورا و طبق‌ دستورالعملی‌ است‌ كه‌ وزارت‌ كشـور تهیـه‌ و بـه‌ تصویب‌ هیـأت‌ وزیـران‌ خواهد رسیـد. آن‌ دسته‌ از كاركنان‌ دولت‌ یا مؤسسات‌

تبصـره‌: هریك‌ از اعضای‌ شورای‌ شهر می‌تواند یك‌ مشاور و یك‌ راننده‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ مجموع‌ هزینه‌ ایاب‌ وذهاب‌، تحقیقات‌ و مطالعات‌ از قبیل‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ رایانه‌ای‌ هریك‌ از اعضاء توسط‌ شورا پرداخت‌ می‌گردد.(در شوراها یكسان نیست و متفاوت بوده است )

ماده 87- شرح‌ و تفسیر مقررات‌ و مصوبات‌ قبلی‌ به‌ عهده‌ شورای‌ شهر است‌ و می‌تواند به‌صورت‌ عادی‌ و یا فوریت‌دار در دستور قرار گرفته‌ و مورد مذاكره‌ واقع‌ شود.
تبصـره‌: در مورد هر تقاضا جهت‌ تفسیر مخالفین‌ وموافقین‌ هر كدام‌ حداكثر به‌ مدت‌ ده‌ دقیقه‌ صحبت‌ خواهند كرد.

ماده 88- دبیرخانه‌ شورای‌ شهر‌ براساس‌ نیاز اداری‌ شورا و كمیسیون‌ها و هیأت‌ رئیسه‌ تشكیل‌ و مسئول‌ آن‌ به‌ حكم‌ رئیس‌ شورا تعیین‌ می‌شود. دبیرخانه‌ كارمندان‌ و كارشناسان‌ مورد نیاز را استخدام‌ كرده‌ و در صورت‌ لزوم‌ اقدام‌ به‌ انتقال‌ كارمندان‌ از شهرداری‌ به‌ شورای‌ شهر خواهد كرد.
تبصـره‌ یك‌: تهیه‌ نامه‌های‌ شورا، ثبت‌ و شماره‌گذاری‌ آنها، تهیه‌ آمار و اطلاعات‌، بایگانی‌ اسناد، مدارك‌ و صورت‌جلسات‌ شورا، كمیسیون‌ها و انتشار مواردی‌ كه‌ در این‌ آیین‌نامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ برعهده‌ دبیرخانه‌ است‌ .
تبصـره‌ دو: شرح‌ وظایف‌ و چارچوب‌ تشكیلاتی‌ دبیرخانه‌ طی‌ آیین‌نامه‌ جداگانه‌ای‌ به‌ تصویب‌ شورا می‌رسد و ضمیمه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ شوراها خواهد بود.

ماده 89- به‌ منظور تحقیق‌ و پیگیری‌ تقاضاهای‌ كمیسیون‌ها، كمیته‌ها و پیگیری‌ مصوبات‌ شورا واحدهای‌ حقوقی‌ ویژه‌ای‌ مركب‌ از حقوق‌دانان‌ زُبده‌ و كارشناسان‌ خُبره‌ تحت‌ عنوان‌ تیم‌ بازرسی‌ و تحقیق‌ شورای‌ شهر تشكیل‌ می‌شوند. اداره‌ این‌ تیم‌ زیرنظر هیأت‌ رئیسه‌ و با مسئولیت‌ دبیرخانه‌ خواهد بود.

ماده 90- كمیسیون‌ ویژه‌ای‌ جهت‌ بررسی‌ و اصلاح‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا برای‌ دوسال‌ تشكیل‌ می‌شود كه‌ حداقل‌ سه‌ عضو داشته‌ و اعضای‌ آن‌ توسط‌ شورا انتخاب‌ خواهند شد و برحسب‌ مورد با پیشنهاد یك‌ پنجم‌ اعضاء تشكیل‌ جلسه‌ می‌دهد.این‌ كمیسیون‌ پیشنهادات‌ واصله‌ و نقطه‌ نظرات‌ اعضای‌ خود را به‌ صورت‌ طرح‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ به‌ شورا گزارش‌ می‌كند.
تبصـره‌ یك‌: گزارش‌ كمیسیون‌ ویژه‌ آیین‌نامه‌ مقدم‌ بر دیگر دستورات‌ جلسه‌ شورا است‌ و بلافاصله‌ باید در دستور قرار گیرد.
تبصـره‌ دو: اگر پیشنهاد حذف‌ و اصلاح‌ مربوط‌ به‌ یكی‌ از مواد آیین‌نامه‌ داخلی‌ شورا باشد برای‌ تصویب‌ رأی‌ دوسوم‌ اعضاء اصلی‌ شورا لازم‌ است

- این‌ آیین‌نامه‌ ( به عنوان نمونه توسط یزد فردا ارائه گردیده و سعی شده بیشتر از قوانین مشترك در شوراها استفاده شود و  در هر شورا متفاوت بوده و نمونه آورده شده توسط یزدفردا  جهت اطلاع رسانی بوده است )

 

 

و در پایان باید متذكر شویم كه  ، محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری اسلامی ایران لایحه «اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی» را كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور در جلسه مورخ 17/2/1385 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، طی نامه‌ای خطاب به دكتر غلامعلی حداد عادل رییس‌مجلس شورای اسلامی، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه كه در قالب یك ماده واحده و 64 بند تنظیم گردید، آمده است: بررسی دقیق تجربه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در طی دوره هفت ساله فعالیت آن نشان می‌دهد كه قانون شوراها در عمل دارای ضعف‌ها، ابهامات و كاستی‌هایی می‌باشد كه مانع از فعالیت كارآمد و نظام‌مند آن می‌شود. بنابراین جهت رفع نقایص موجود و همچنین تقویت سازوكار نظارت بر شوراهای اسلامی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده واحدة «لایحه اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و اصلاح ماده 7 قانون شوراها، تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق مختلف كشور به این شرح خواهد بود:
الف ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل.
ب ـ شهرهای از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر عضو اصلی و 4 نفر علی‌البدل
ج ـ شهرهای از دویست هزار نفر تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل
هـ ـ شهر تهران 15 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل
همچنین به موجب تبصره‌ای كه طبق اصلاحیه، به ماده 7 قانون شوراها اضافه خواهد شد؛ هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننماید، تا تعیین تكلیف نهایی كه نباید بیش از 6 ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشینی در جلسات دعوت بعمل می‌آید.
در صورت موافقت مجلی شورای اسلامی با اصلاح ماده 9 قانون شوراها و تبصره آن، متن این ماده بدین شرح خواهد بود:
ماده 9ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشكیل می‌شود.
با اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون شوراها؛ از هر استان یك نفر نماینده و از استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استان‌ها عضویت دارند. همچنین ماده 15 به این شرح به قانون الحاق می‌شود: ماده 15ـ اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده 4 این قانون تشكیل می‌شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یك ماه پس از تشكیل 4/3 شوراهای روستا‌های تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یك ماه پس از تشكیل 4/3 شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یك ماه پس از تشكیل 3/2 شوراهای شهرستان‌های واقع در محدودة آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استان‌ها به فاصله یك ماه پس از تشكیل 3/2 شوراهای استان‌ها به دعوت وزیر كشور تشكیل می‌شود.
در صورت موافقت مجلس شورای اسلام با الحاق ماده 57 و تبصره آن به قانون فعلی تركیب هیئت نظارت بر انتخابات به این ترتیب شكل می‌گیرد: ماده 57 و پیش از شروع انتخابات، هیئتی متشكل از هفت نفر، دو نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دادستان كل كشور و چهار نفر با انتخاب شورای نگهبان به عنوان هیئت مركزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌شوند.
تبصره 1ـ از چهار نفر افراد معرفی شده از سوی شورای نگهبان حداقل یك نفر باید عضو آن شورا باشد.
همچنین در لایحه تقدیمی دولت پیشنهاد شده ماده 75 قانون فعلی پس از اصلاح تحت عنوان بند 9 به این شرح به ذیل این ماده الحاق شود:
بند 9ـ آیین‌نامه سازمانی، تشكیلاتی، تعیین دورة مكاتباتی شوراها، تعداد و نحوه تشكیل جلسات شوراها، راه‌های نحوة تأمین منابع مالی شوراها، امور مالی دبیرخانه كلیة شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و پس از تأیید وزارت كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. به كارگیری كاركنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.
در صورت اصلاح ماده 82 قانون، چنانچه هر یك از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست بدهند و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتكب قور یا تقصیر شوند یا اقدامی كه موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهند، به موارد زیر محكوم می‌شوند:
1ـ‌ اخطار كتبی با درجه در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی
2ـ اخطار كتبی با درجه در پرونده شورایی و اعلان عمومی
3ـ كسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال
4ـ محرومیت از عضویت درهیئت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یك سال
5ـ سلب عضویت موقت از یك ماه تا یك سال
6ـ سلب عضویت برای باقیمانده دورة شورا
7ـ ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یك دوره
8ـ سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت‌نام در انتخابات شوراها

پایان

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:39 قبل از ظهر
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web page is in fact nice.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :